రామ పుత్ర దాస స్పందన: ప్రియమైన సంపాదకులారా, హరేకృష్ణ. మీ అకించన గోచర నందు, స్వలింగ వివాహ వేడుక ఇస్కాన్ వారి అధికారిక కార్యక్రమంగా ప్రచురించిన వార్త అసత్యం. నా పేరు రామ పుత్ర దాస, నేను 1984 నుంచి ఇస్కాన్ నందు క్రియాశీల సభ్యుడిని. నా సొంత నిర్ణయం మరియు స్వతంత్రం తో నేను విరోనిక మరియు టటియానే అనబడే భక్తులకు ఆశీర్వచనం వేడుక నిర్వహించాను. ఈ వేడుకContinue Reading

Share:

ఈ క్రింది వ్యాసం ఒక బ్రెజిలియన్ పోర్చుగీస్ లోని Razões para Acreditar అను న్యూస్ వెబ్సైట్ నుంచి అనువదించబడింది. విరోనిక మోన్టేయిరో ( 23 సంవత్సరములు) మరియు టటియానే ఆల్వెస్ ( 25 సంవత్సరములు) ఒక అందమైన వివాహ వేడుక తో ఒక్కటయ్యారు. ఈ వివాహాన్ని taubate(SP) లోని హిందూత్వ సాంప్రదాయ వర్గానికి చెందిన హరే కృష్ణ ఉద్యమం వారు నిర్వహించారు. ఇది ఎంతో ఉద్రేకపూరితమైనది మరియు హరికృష్ణContinue Reading

Share:

రామ పుత్ర దాస స్పందన: ప్రియమైన సంపాదకులారా, హరేకృష్ణ. మీ అకించన గోచర నందు, స్వలింగ వివాహ వేడుక ఇస్కాన్ వారి అధికారిక కార్యక్రమంగా ప్రచురించిన వార్త అసత్యం. నా పేరు రామ పుత్ర దాస, నేను 1984 నుంచి ఇస్కాన్ నందు క్రియాశీల సభ్యుడిని. నా సొంత నిర్ణయం మరియు స్వతంత్రం తో నేను విరోనిక మరియు టటియానే అనబడే భక్తులకు ఆశీర్వచనం వేడుక నిర్వహించాను. ఈ వేడుకContinue Reading

Share:

ఈ క్రింది ప్రకటన ఇస్కాన్ బ్రెజిలియన్ గవర్నింగ్ బాడీ యొక్క అధికారిక ఫేస్బుక్ పేజీ నుండి గ్రహించి అనువదించబడినది  ఇస్కాన్ సంస్థ యొక్క బ్రెజిలియన్ గవర్నింగ్ బాడీ (CGB) తమ ద్వారా నిర్వహించబడినది అంటున్న స్వలింగ వివాహ వేడుక గురించి ఒక స్పష్టత నిచ్చింది. ఈ వేడుక సంస్థకు ఎటువంటి అధికారిక సంబంధం లేని ఒక ప్రైవేటు స్థలము నందు జరిగినది. పూజారి అయిన రామ పుత్ర దాస ఇస్కాన్Continue Reading

Share:

రామ పుత్ర  దాసు చే రచింపబడిన ఈ క్రింది వ్యాసం మొట్టమొదట గే అండ్ లెస్బియన్ వైష్ణవ అసోసియేషన్ (GALVA108) వారి ఫేస్ బుక్ పేజీలో ప్రచురించబడినది. మరిన్ని వివరాల కొరకు, ఈ వషయంపై మా పూర్వ ప్రకటనను చదవండి. ప్రియమైన వైష్ణవులకు మరియు వైష్ణవినులకు నా యొక్క వినయపుర్వక వందనములు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జయము కలుగుగాక, హరేకృష్ణ! ఈ మధ్యకాలంలో నేను విరోనిక మరియు టటియనా వారిContinue Reading

Share:

Akincana Gocara accepts article submissions written in any Indian language, including Sanskrit. In order to submit an article, click “Submit an article” on our sidebar. If you wish to contact us or send an article directly through email, send your message to editorsgroup@googlegroups.com .Continue Reading

Share: